Hyväntekeväisyydestä

Julkaistu:

Lahjoittaisitko hyväntekeväisyyteen varoja, jos saisit hyvän mielen lisäksi veroedun?

Suomalainen yhteiskunta joutuu tukeutumaan yhä enemmän kolmannen sektorin, yhdistysten ja säätiöiden toiminnan ja palveluiden varaan. Monet kunnat ja kaupungit tarvitsevat lisäresursseja ja ovat riippuvaisia kolmannen sektorin toiminnasta. Yksinasuvien määrä kasvaa Suomessa kaikissa ikäryhmissä nopeasti ja esimerkiksi moni suomalainen iäkäs, lähes puolet 75 vuotta täyttäneistä, asuu kodissaan yksin.  (lähde:THL/ikääntyminen) Heidän tueksi monet kunnat ja kaupungit tarvitsevat vapaaehtoisia. Esimerkiksi kotikunnassani vapaaehtoiset tekevät monenlaista arvokasta työtä mm. ulkoilukaverina ja arjen seurana. Puhumattakaan siitä työstä, mitä lukuisat pienet ja suuret yhdistykset tekevät lasten, nuorten ja vammaisten jokapäiväisen elämänlaadun parantamiseksi – kuntoutuksen, harrastustoiminnan ja yhteisöllisyyden avustustyöllä. Myös monet yhdistykset ja säätiöt toimivat ihan keskeisessä roolissa ympäristönsuojelussa ja Itämeren pelastajana. Olen varma, että me suomalaiset olemme auttajia ja haluamme antaa omistamme silloin, kun siihen on mahdollisuus. Kaikki apu ei aina ole taloudellista, monessa tapauksessa ihmisen läsnäolo on kaikista tärkeintä. Silloin kun oma aika ei riitä, meillä täytyy olla kannustava tapa lahjoittaa yhdistyksille ja säätiölle omista rahoista ja auttaa siten niitä, joilla on mahdollisuus antaa aikaa ja panostaa myös toisten hyvinvointiin.

Hyvä tapa kannustaa yrityksiä ja yksityisiä kansalaisia on tarjota veroetu lahjoituksesta. Tulevaisuudessa niitä yhdistyksiä, jotka ovat verovapauden piirissä pitää laajentaa koskemaan lasten, nuorten ja vanhusten hyväntekeväisyyttä sekä ehdottomasti ympäristötyötä (nyt verovähennys 50.000€  koskee vain pientä osaa lähinnä tutkimus-, kulttuuri- ja yliopistosektorilla).

Olen aivan varma, että tämä muuttaisi toimintatapaa ja asennetta siten että tulevaisuudessa kolmannen sektorin äärimmäisen tärkeä vapaaehtoistyö saisi myös kipeästi kaivattuja resursseja ja olisi kiinteämpi osa yhteiskuntamme toimintaa.

Koen, että vapaaehtoistyön arvostaminen ja sen moniulotteisten vaikutusten näkyväksi tekeminen on ehdottoman tärkeää yhteiskunnallisen ja kansantaloudellisen merkityksen kannalta.

Lisää julkaisuja

15.12.2020

Nuoret

Toisen asteen koulutuksesta