Lupaukseni

Kauniainen on loistava kaupunki ja hieno paikka asua kaiken ikäisille. Se onkin tärkeää varmistaa myös tulevaisuudessa. Pidetään Kauniainen Granina, hyvää huolta toisistamme ja ympäristöstä.

Haluan olla myös tulevaisuudessa:

 1. Tekemässä päätöksiä, joilla varmistamme kaksikielisen kaupunkimme pitkäjänteisen ja positiivisen kehittämisen ja vetovoiman.
  • Terve kuntatalous
  • Veroprosentti max 17%
  • Päätöksiä, jotka perustuvat laskelmiin ja ennusteisiin, ei pelkkään mutuun
  • Ei pikavoittoja vaan pitkälle tulevaisuuteen katsovia päätöksiä
  • Kauniaisten resurssiviisauden tiekartta ohjaa hiilineutraalisuus tavoitteita
 2. Varmistamassa, että Kauniainen turvaa itsenäisyytensä kasvamalla ja kehittymällä hallitusti, järkevällä kaavoituksella ja hyvillä palveluilla.
  • Elävä keskusta, jossa on monipuoliset liikkeet ja palvelut
  • Kerrostaloasumista keskustaan, hyvien liikenneyhteyksien lähelle, ei keskelle pientaloalueita eikä viheralueita, näin voidaan varmistaa myös hiilineutraalisuustavoitteet
  • Meidän on turvattava itsenäisyys noudattamalla pääkaupunkiseudun MAL (maankäytön, asumisen ja liikenteen) sopimusta
  • Yhteistyötä naapurikuntien kanssa
  • Kaavoituksen on oltava hallittua ja kunnan kannalta kestävää, myös taloudellisesti
 3. Mahdollistamassa hyvinvoinnin, harrastusmahdollisuudet ja lähipalvelut kolmelle sukupolvelle.
  • Laadukkaat päiväkodit, koulut ja harrastusmahdollisuudet kaikille ikäryhmille
  • Haluan tehdä inhimillisiä päätöksiä, jotka ottavat huomioon kaiken ikäisten kuntalaisten tarpeet
  • ”Grani mallin” laajentaminen yhteistyössä seurojen, yhdistysten ja yksityisten toimijoiden kanssa, näin varmistetaan kaikille mahdollisuus harrastaa omasta tai perheen taloudellisesta tilanteesta huolimatta